KUNDEVEILEDNING – BETINGELSER

OBS: Retur av varer må alltid avtales med Stork AS på forhånd!


Returskjema kan hentes ved å klikke her.

 

Returrapport skal alltid følge varen. De viktigste feltene er:

 • Kundenavn
 • Adresse
 • Faktura-/ordrenummer
 • Type vare (antall)
 • Hvilken årsak til retur
 • KontaktpersonerNår Stork har mottatt vare, sendes bekreftelse til kunde med varens returnummer:

 • Returnummeret vil følge varen til saken er avsluttet.
 • Ved behov for hjelp eller eventuelle spørsmål, ta kontakt med oss.Erstatningsvare:

 • Erstatningsvare kan sendes kunde ved behov for øyeblikkelig utskiftning av defekt/feil artikkel.
  Denne varen sendes som en vanlig ordre, men blir kreditert ved retur av defekt produkt.
 • Kunden må sende inn reklamasjonen før fakturaforfall. Når Stork mottar defekt vare, blir den sendt til leverandør for test før sak avsluttes.
 • Reklamasjonsvare som ikke kommer inn før fakturaforfall blir behandlet som en vanlig ordre.
 • Hvis kunde har behov for utvidet returtid kan dette avtales med Stork AS før fakturaforfall.


Garanti / reparasjon:

 • Garantitiden løper i to år fra fakturadato, evt. datostempel på produktet.
 • Reparasjon hos leverandør tar normalt fra 4-8 uker.
 

Annet

 • Ved retur må varen være i original stand/emballasje, og godt pakket ved transport.
 • Hvis annet ikke er avtalt, og retur av varer ikke skyldes feil fra Storks side, dekkes normalt fraktkostnader av kunde.
 • Videre er størrelsen på kreditering avhengig av tidsrom fra bestilling til retur av varene, årsak og eventuelle spesielle avtaler.
 

1. Varer som er feilsendt av Stork AS -100% kreditt av fakturabeløp

2. Varer som returneres innen fakturaforfall - 90% kreditt av varens kostnad

3. Varer som returneres etter fakturaforfall (før 3. mnd etter fakt.dato) - 75% kreditt av varens kostnad

4. Varer som returneres etter fakturaforfall (før 1 år etter fakt.dato) - 50% kreditt av varens kostnad

5. Varer eldre enn 1 år fra fakturadato tas ikke i retur

6. Spesialbestilte varer tas ikke i retur

 

Retur- / Ordreavdeling

Tlf:   67 17 64 00

Faks: 67 17 64 01

Ta kontakt ved behov for hjelp!

 

Returskjema kan hentes ved å klikke her.